מאמרים ומידע

 • חדש! טיפול בחובות של צעירות וצעירים במצבי סיכון - מיפוי מענים והסדרים
 • עובדי צעירים בסיכון בישראל:
  אתגרים וצרכים בליווי הצעירים במעבר לחיי בגרות
 • סקירת שירותים לצעירים מעל גיל שמונה עשרה- חסרי עורף משפחתי
 • נייר עמדה מטעם פורום ארגוני צעירות: הצורך לשנות את מודל התקצוב של שירותי הרווחה לצעירות בישראל
 • הצטלבות מיקומי שוליים: מסגרת מושגית לפרקטיקה של עבודה סוציאלית פמיניסטית עם נערות
 • הנחיות להפנית בקשות לסיוע בשכר דירה
 • נערות במצבי מצוקה קשים
 • צעירים בוגרי מסגרות חוץ-ביתיות
 • תכנית "גשר לעצמאות"
  דו"ח הערכה

פורום ארגוני הצעירות פועל בתמיכת

 האתר הוקם בתמיכת קרן גנדיר מיסודה של יהודית יובל רקאנטי
© כל הזכויות שמורות לטרייב סטודיו 2019. בניה ועיצוב: ילין חמד, צילום: מיכל הדר.