top of page
חיפוש

תודה לNCJW , ״אני אישה״ ענת ניר וחן אריאלי על היוזמה!

מדבריה של לירון פלג הדומי, NCJW: כינוס היסטורי וחשוב של השדה הפמיניסטי בישראל!

היום התכנסנו יחד כ75 נשים, ממגוון רחב של ארגוני נשים ויוזמות, לדון יחד בהשלכות של משבר הקורונה על נשים ונערות בישראל.

3 קבוצות דיון עסקו בנושאים הבאים:

1. צרכים ומשאבים ארגוניים בזמן המשבר.

2. עבודה מול התקשורת והשפעה על מקבלי ההחלטות.

3. מיפוי פעילויות בעת משבר למען נשים ובניית מבנים לשיתופי פעולה וחיבורים.

המשבר הנוכחי פוגע קשות בנשים: האלימות כלפי נשים וילדים בסיכון נמצאת בעלייה, פגיעה כלכלית, העדר מענים לאוכלוסיות רבות ועוד..

רק יחד, בכוחות משותפים, ניתן יהיה לעבור את התקופה הקשה ולבנות סולידריות פמיניסטית מיטיבה!!


6 צפיות0 תגובות

בכנס השנתי של עמותת עלם שעסק בפערים הגורמים לנוער ולצעירות.ים ליפול בין הכסאות, השתתף פורום הצעירות במושב ״צעירה וגם אמא״ שעסק בנושא אמהות צעירה.

חברות הפאנל המרתק דיברו על המורכבות הכפולה שחווה אישה צעירה מרקע מאתגר כאשר היא הופכת לאם. כיצד היא תצלח הישרדות כפולה? על מנת להתחיל ולתת מענה לסוגיה ועל מנת לייצר שינוי מיטיב עבור הצעירות ועבור המשפחה החדשה שהן מקימות, החליטו הארגונים המהווים את פורום הצעירות לאחד כוחות ללמידה משותפת ומקצועית של הנושא.

תודה לד״ר מיכל קומם, על הנחייה מקצועית ורגישה של הפאנל הראשון מסוגו, תודה לרחל קנר מהחצר הנשית שייצגה, מטעם הפורום, את הזוית של המלוות והמלווים בשטח.

אנחנו מאמינות שמגיע לאימהות צעירות ללא עורף משפחתי חוויה טובה ומיטיבה של אימהות צעירה!

106 צפיות0 תגובות

היום הוצגו הממצאים הסופיים של מחקר מקיף במרכז האקדמי רופין: השלכות ארוכות טווח בקרב צעירות נפגעות אלימות בילדות, בחברה הערבית בישראל. נראות - פורום ארגוני הצעירות יושבות בועדת ההיגוי של המחקר.

הממצאים אינם קלים לעיכול בלשון המעטה. אחת הסוגיות שנידונו בועדה הינה כיצד משפיעים חוויית האפליה וההדרה והחסמים הייחודיים של צעירות ערביות על צריכה של שירותים חברתיים. לפי ממצאי המחקר, למרות שהצעירות מכירות את השירותים החברתיים הקיימים הן נוטות שלא לצרוך את השירותים הללו.

יתכן והשירותים אינם מותאמים?

נעדכן ונרחיב בהמשך


20 צפיות0 תגובות
לעוד כתבות
bottom of page