top of page
חיפוש

לכבוד :

שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – מר חיים כץ

מנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – ד"ר אביגדור קפלן


הנדון – רפורמה וסגירת הוסטלים ודירות עבור נערות, צעירות וצעירים במצבי סיכון

בעקבות האירועים האחרונים הנוגעים לעתיד מסגרות טיפוליות עבור נערות, צעירות וצעירים במצבי סיכון ואיומי הסגירה של מסגרות שונות של חסות הנוער, אנו, עמותות וארגוני המגזר השלישי, מבקשים להביע את הסתייגותנו מהליך קבלת ההחלטות בנושא זה.


עובדי ומתנדבי החברה האזרחית, הפועלות ופועלים במשך עשרות שנים, יומם ולילה, עבור הצעירות והצעירים הללו, צברו במשך השנים ידע רב בטיפול באוכלוסייה זו. על בסיס הידע שנצבר אנו בונים ומפעילים, בשיתוף עם המשרד, מיזמים ברחבי הארץ, מיזמים שבזכותם מאות רבות של צעירות וצעירים מקבלים מענה וסיוע בתקופות הקשות בחייהם/ן.


במידה ומשרד הרווחה שואף לטייב או לשנות מכל סיבה שהיא את אופן התפעול של המיזמים המשותפים, כמו גם את פתרונות הדיור והליווי השונים, אנו מצפים שהמשרד ישתף את הגורמים בשטח בשלבי החשיבה והתכנון, לפני הוצאה לפועל של רפורמה כזו או אחרת.


כגופים שפיתחו במשך השנים פרקטיקות מקצועיות לטיפול וסיוע לצעירות ולצעירים, אנו מבקשים להיות שותפים לתהליך, ולקיים דיאלוג פתוח על השינויים והרפורמות הצפויות. בנוסף, אנו חושבים שיש להקשיב לקולם/ן של הצעירים והצעירות עצמן, ולייצר מסגרת של למידה משותפת לשיפור המצב.


איננו מתנגדים לביקורת או לרצון לשנות. אנו תומכים שיפור השירותים והמענים. אך לא נכון בעינינו להתעלם מגורמי המקצוע ומהצעירים והצעירות בשלב החשיבה המחודשת, שכן התוצאה עלולה להיות רפורמה חלקית, חסרת בסיס רחב ומגוון של ידע מהשדה, רפורמה שתוביל אותנו לפתרונות דיור וליווי שאינם בהכרח לטובת הצעירות והצעירים, פתרונות שעלולים להיכשל בטווח הארוך.


לסיכום, פנינו להמשך עבודה בשיתוף ידע ובשקיפות מלאה, מתוך רצון כן להיטיב ולסייע במענים המותאמים לצעירים וצעירות במצבי סיכון בישראל. אנו מציעים את עצמנו בכל עזרה שתידרש.


בברכה,


רשימת הארגונים מטה:


אור שלום

אותות

אחריי!

אלומה

אס או אס כפרי ילדים

בת עמי

האגודה להתנדבות

הזנק לעתיד

החצר הנשית

הלל

המרכז לחיילים בודדים

הקליניקה הסוציו משפטית לנוער ולצעירים בסיכון, מרכז משנה –המכללה למנהל

הרוח הישראלית

ידידות טורונטו

ידידים

ילדים בסיכוי

למרחב

מנטור לחיים

מקום

מרכז מעשה

מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – ת"א

מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון נירים

סח"י

עלם

עמית לדרך

פעמונים

שלומית49 צפיות0 תגובות
לעוד כתבות
bottom of page