top of page
חיפוש
  • פורום ארגוני צעירות

מחקר: השלכות ארוכות טווח בקרב צעירות נפגעות אלימות בילדות בחברה הערבית בישראל

היום הוצגו הממצאים הסופיים של מחקר מקיף במרכז האקדמי רופין: השלכות ארוכות טווח בקרב צעירות נפגעות אלימות בילדות, בחברה הערבית בישראל. נראות - פורום ארגוני הצעירות יושבות בועדת ההיגוי של המחקר.

הממצאים אינם קלים לעיכול בלשון המעטה. אחת הסוגיות שנידונו בועדה הינה כיצד משפיעים חוויית האפליה וההדרה והחסמים הייחודיים של צעירות ערביות על צריכה של שירותים חברתיים. לפי ממצאי המחקר, למרות שהצעירות מכירות את השירותים החברתיים הקיימים הן נוטות שלא לצרוך את השירותים הללו.

יתכן והשירותים אינם מותאמים?

נעדכן ונרחיב בהמשך


20 צפיות0 תגובות
bottom of page