top of page
money-2724241_1920.jpg

טיפול בחובות צעירות

unnamed (14)_edited.jpg

תעסוקה רגישה מגדרית

תעסוקה רגישה מגדרית
Holding Hands
Girl Power
Women with a Cause
Donation Jar
1448365006222_edited.jpg
על הצוק_edited.jpg
IMG-20160308-WA0042_edited.jpg

תעסוקה רגישה מגדרית

צוות תעסוקה רגישה מגדרית קם מתוך הצורך לייחד תשומת לב לסוגיות הקשורות למגדר ולנשים צעירות בשוק העבודה. מטרת הפרויקט היא לבנות מודל תעסוקה רגיש מגדרית, שהפורום יוכל להטמיע במגוון תכניות התעסוקה הייעודיות לצעירות במצבי סיכון.

רקע וחשיבות הפרויקט: 
מטרת הצוות היא לאסוף ידע אודות החסמים העומדים בפני השתלבות של צעירות בתעסוקה, לבחון את ההשפעה של מגדר על השתלבות בתעסוקה בקרב צעירות בסיכון בפרט ולגבש מודל שיכיל התייחסות לאותם החסמים.

שלבי הפרויקט:

שלב ראשון - זיהוי ראשוני של חסמים שונים אשר עודד את הפורום להמשיך ולקיים מחקר מקיף בנושא.  החסמים העיקריים שזוהו הם הפערים בין מרכז-פריפריה, פערי השכלה, אפליה ודעות קדומות של מעסיקים, היעדר תמיכה משפחתית וקהילתית בשילוב בעבודה, התמודדות עם הטרדות מיניות במקום העבודה, אפליה על בסיס מגדר, פערי שכר וקושי בהתבלטות בנוכחות עובדים גברים.

שלב שני -
כינון שיתוף פעולה עם הקליניקה הסוציו- משפטית לנוער ולצעירים בסיכון במכללה למנהל.  שיתוף הפעולה התקיים בשנת 2017, ובמסגרתו סטודנטיות נפגשו עם נשות מקצוע מהתחום ועם צעירות בסיכון על מנת למפות את החסמים הקיימים בנוגע לשילוב ארוך טווח בתעסוקה, ולאתר את האופנים השונים דרכם ניתן להתגבר על אותם חסמים.

שלב שלישי -
עריכת מחקר מקיף בנושא אשר תוצאותיו ומסקנותיו יניבו את המודל.

שלב רביעי -
פיתוח כנס בשיתוף עם המכללה למנהל בנושא תעסוקה בקרב צעירות בסיכון, והצגת המודל בכנס.

שלב חמישי -
בניית מודל תעסוקה רגיש מגדרית והטמעת המודל בתכניות תעסוקה המיועדות לצעירות במצבי סיכון.

שלב שישי-

תרגום המודל והתאמתו לצעירות במצבי סיכון מהמגזר הערבי בישראל

פרוייקט "תעסוקה רגישה מגדרית" נערך בתמיכת בנק לאומי קרן NCJW ו Ruth and Eduard Snatager Foundation

NCJW-logo-color_jpg.jpg
לוגו לאומי איכותי.jpg

שינוי מדיניות- טיפול בחובות בקרב צעירות בסיכון​

רקע וחשיבות הפרויקט:
לכל אחד קשה להתמודד עם חובות, על אחת כמה וכמה לצעירות חסרות אמצעים ועורף משפחתי. צעירות רבות מתמודדות עם חובות כספיים החל מיציאתן לחייהן הבוגרים, המהווים נטל משמעותי על התקדמותן והשתלבותן בחברה, יכולת השתכרותן (הן אינן יכולות לפתוח חשבון בנק) ועל רווחתן הרגשית-נפשית, עקב חסמים פסיכולוגיים הנוצרים בעקבות החובות, אשר מעמיקים את תחושת חוסר הביטחון של הצעירות בחייהן העצמאיים.

בנוסף, בהיותן נשים, הסיטואציה חושפת אותן לחיי הישרדות בשולי החברה ולסיכון של פיתוח יחסי תלות עם גברים בעלי כוח, דוגמת בני זוג, מעסיקים ובעלי דירות.

על אף המצוקה הרבה, דווקא צעירות המתמודדות עם חובות חיות פעמים רבות בהסתרה, חשש והימנעות מהמערכת ומהממסד, ובשל כך לא דורשות ומממשות את זכויותיהן.

מטרת הפרויקט:
העלאת המודעות של כלל הגורמים הרלוונטים לעומק והיקף בעיית החובות בקרב צעירות במצבי סיכון, וייזום פעולות שונות למניעתה, בנוסף לפעולות לצמצום חובות קיימים.

שלב ראשון -
גיוס שותפות: תכנית יתד והסיוע המשפטי של משרד המשפטים נרתמו להוביל את המהלך יחד עם פורום ארגוני צעירות.

שלב שני -
כינוס שולחן עגול: הכינוס נערך ב-17.10.18 במשרד המשפטים בירושלים, וכלל נציגים משלושת המגזרים וממספר משרדי ממשלה. במסגרת השולחן העגול הצגנו את בעיית החובות והשפעתה על הצעירות. כמו כן, צעירה סיפרה את סיפורה האישי, ותיארה כיצד הגיעה למצב של חובות כבדים ואת ניסיונותיה לשלם אותם.

שלב שלישי
מיפוי הגורמים הקשורים לבעיה ואפשרויות הטיפול הקיימות, על מנת לספק כלים אופרטיביים קיימים למלווים/ות ולצעירות לשם צמצום החובות.

להורדת מסמך מיפוי החובות לחצ/י כאן

שלב רביעי -
כינון כנס מקצועי אליו יוזמנו נשות מקצוע ונציגים מכל המגזרים. הכנס יאפשר להציג את היקף ועומק הבעיה, לספק מידע וכלים קיימים לצמצום חובות ולשמוע אילו עוד נושאים דורשים שינוי בכדי לצמצם את התופעה.

שלב חמישי -
שינוי מדיניות בקרב הגורמים הרלוונטיים על מנת לצמצם את התופעה.

 

עד כה, בוצעו שני השלבים הראשונים במסגרת הפרויקט. צוות הטיפול בחובות בשיתוף עם תכנית יתד והסיוע המשפטי ממשיכות לקדם את הנושא.

טיפול בחובות
תעוסקה רגישה מגדרית 2
טיפול בחובות צעירות 2
bottom of page