top of page

מה קורה בפורום?

טיפול בחובות

הפורום פועל למניעה ולצמצום תופעת החובות בקרב צעירות במצבי סיכון דרך פעולות שונות לשינוי מדיניות

הארגונים השותפים בפורום

ארגוני חברה אזרחית הפועלים למען צעירות במצבי סיכון

תעסוקה רגישה מגדרית

הפורום מתמקד בבניית מודל תעסוקה רגיש מגדרית שיוטמע בתכניות התעסוקה המיועדות לצעירות במצבי סיכון

דברו איתנו

Thanks! Message sent.

צור קשר
bottom of page